images

SOAL PSIKOLOGI BINTARA POLRI KECERDSAN

1. Rancu

A. Canggung

B. Jorok

C. Kacau

D. Tidak wajar

E. Semu

2. Artifisial

A. Alami

B. Campuran

C. Murni   

D. Buatan     

E. Pabrikan

3. Rabat

A. Kerugian

B. Potongan harga

C. Debet

D. Kredit

E. Murah

4. Prominen

A. Konsisten

B. Biasa

C. Tak setuju

D. Konsekuen

E. Perintis

 5. Apriori

A. Unggulan

B. Tidak Istimewa

C.    Proporsi

D. Prioritas  

E.  Aposteriori

6. Hewan : Senapan : Berburu = ... : ... : ...

A. Tanah : petani : sawah

B. Nasi : sendok : makan

C. Meja : kursi : duduk

D. Halaman : ibu : masak

E. Beras : nasi : jemur

 7. Hujan : Kekeringan = ... : ... : ...

A. Api : kebakaran       

B.    Penuh : sesak

C. Panas : api                    

D. Lampu : gelap

E. Angin : dingin

8. Seri bilangan 31 – 55 – 61 – 34 – 56 – 59 – 37 –57 – 57 – 40 – 58 – …

A. 53   

B.    55    

C.    57   

D.    58  

E.     60

9. Sebuah buku disewakan dengan harga Rp.1.000 untuk 3 hari pertama dan untuk selanjutnya Rp. 600 setiap hari. Jika penyewa buku tersebut membayar Rp. 11.800 untuk sebuah buku, berapa harikah buku tersebut disewanya ?

A. 15

B. 18

C. 20          

D. 21        

E. 24

10. Tidak ada dua perhiasan berlian yang mempunyai kilau yang sama. Cincin X dan Y terbuat dari berlian.

Kesimpulan:

A. hanya cincin X dan Y yang berbeda kilaunya

B. Cincin berlian X dan Y mempunyai kilau yang berbeda.

C. Semua cincin berlian memiliki kilau yang berbeda dengan cincin X dan Y

D. Ada cincin berlian selain cincin X dan Y yang memiliki kilau.

E. Semua perhiasan yang sama bentuk dengan cincin X dan Y pasti berkilau.

11. Andini selalu pergi berwisata di akhir pekan. Tidak semua tempat wisata terletak di luar kota

Kesimpulan:

A. Andini selalu pergi berwisata di luar kota

B. Andini tidak suka berwisata di luar kota

C. Kadangkala Andini berwisata di dalam kota

D. Kadangkala Andini tidak berwisata di akhir pekan

E. Tempat wisata lebih banyak terletak di dalam kota.

12. Intan sekarang  berusia  12  tahu  Sedangkan umur  Anto  dua  kali  lebih  tua  daripada  umur Badu. Umur Badu tiga tahun lebih tua daripada umur Nida. Jika umur Intan lima tahun lebih tua daripada umur Sari yang setahun lebih muda daripada Anto, maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua adalah ...

A. ida, Badu, Anto, Sari, Intan

B. Badu, Nida, Sari, Intan, Anto

C. Intan, Badu, Sari, Anto, Nida

D. Nida, Badu, Sari, Anto, Intan

E. Intan, Nida, Sari, Badu, Anto

13. 

 Dipost Oleh
lesakademikpolri.com
admin

1 Komentar

Tinggalkan Komentar